https://www.facebook.com/BBQChickenVietNam http://www.bbqvietnam.com/en/chicken-menu/thuc_don_6.aspx http://www.bbqvietnam.com/en/chicken-platter/thuc_don_24.aspx
Tổ chức tiệc chuyên nghiệp: Phục vụ tận nơi, nhiều ưu đãi lớn
 
 
© 2015 BBQ Vietnam. All Rights Reserved.
Tổng truy cập: 1423141 lượt